Rreze fileto

Rrezet e filetove janë jashtëzakonisht të rëndësishme, por shpesh anashkalohen nga projektuesit e komponentëve.

Këshilla për projektimin e derdhjes së diapazonit për fileto dhe rreze

• Për të shmangur përqendrimet e larta të stresit në përbërës dhe në kok, duhet të përdoren rreze fileto të madhësisë së duhur në të gjitha skajet e përbërësit të brendshëm dhe të jashtëm.
• Përjashtim nga ky rregull është kur tipari ulet në vijën ndarëse të mjetit
• Një aspekt i rëndësishëm i rrezeve të filetos është se ai ndihmon në mbushjen e mbulesës së pjesës
• Ekziston një madhësi optimale e filetos kur bëhet fjalë për pjesët strukturore
• Megjithëse rritja e madhësisë së rrezeve të filetos në përgjithësi do të ulë përqendrimin e stresit në fund të një brinje, përfundimisht masa e materialit të shtuar nga fileto do të nxisë porozitetin e tkurrjes në atë zonë
• Projektuesit duhet të kenë parasysh gjithashtu se filetot e aplikuara pingul me vijën ndarëse të mjetit kërkojnë draft


Koha e postimit: 30 gusht 2022